Bij de behandeling met acupunctuur wordt gebruik gemaakt van dunne naaldjes die geplaatst worden in acupunctuur  punten.

De acupuncturist stelt na een onderzoek vast welke punten geprikt moeten worden; deze "prikjes" zijn op zich niet gevoelig, maar als de naald het eigenlijke acupunctuur punt raakt voel t men een soort stroom; dit is ook het signaal, dat de naald goed staat.

 

 

In de TCM gaat men er van uit dat de balans van de energie in de meridianen (energiebanen) goed moet zijn. Er moet genoeg zijn, in de juiste verhouding en het moet ongehinderd stromen.

De behandeling is er dan ook ook op gericht deze balans te herstellen.

Een goede afspraak voor elke behandeling is dat zeker met 4 of 5 behandelingen een duidelijke verbetering moet zijn opgetreden; is dat niet het geval dan zal de behandeling gestopt moeten worden.