In China wordt acupunctuur al duizenden jaren toegepast als onder deel van de TCM, de traditionele Chinese geneeskunst. Ziekten worden genezen, of de bijbehorende  klachten worden verlicht. Ook ter voorkoming van klachten kan veel worden gedaan. De natuurlijke weerstand wordt verbeterd en  de pijndrempel verlaagd.

In het westen is het een behandelwijze, die langzaam opgang vindt. Ook hier krijgt de acupunctuur temidden van de gangbare westerse behandelwijzen een duidelijker plaats.

In de TCM draait alles om de Qi (energie). Deze Qi is verdeeld in twee delen, nl.: de Yin en de Yang. De Yin staat voor het koele, het donkere, het stille, het vrouwelijke etc. terwijl de Yang staat voor het warme, het lichte, het luidruchtige, het manlijke etc. Alles om ons heen is het resultaat van de samenhang van deze twee krachten; is alles in evenwicht en sterk genoeg, dan zijn we gezond. Allerlei oorzaken kunnen deze balans verstoren; denk maar aan wind of kou, slecht-, te veel of te min voedsel, lichamelijk te veel of te zwaar belasten, maar ook emotionele of psychische druk.

 
 

Meestal zal er sprake zijn van combinaties van deze dingen. In de Acupunctuur proberen we alle symptomen te vertalen naar de Qi-balans.

Daardoor zijn er syndromen, die heel andere symptoomcombinaties hebben, dan we westers gewend zijn; ziektebeelden, die westers volkomen los van elkaar staan, blijken in de Chinese visie bij elkaar te horen, wat dan natuurlijk heel andere behandelresultaten geeft.

Men gaat er van uit dat de Qi in het menselijk lichaam door een stelsel van kanalen stroomt. Er zijn 12 hoofdkanalen (de meridianen) die in verbinding staan met de organen. Verder zijn er vele vertakkingen.

De Qi wordt door de organen gehaald uit wat we eten en drinken en uit de lucht die we inademen. De hoeveelheid en kwaliteit hangt uiteraard af van wat we eten en ook hoe we dat doen (regelmatig snel een patatje achter het stuur opeten zal vast problemen opleveren); erfelijke aanleg speelt natuurlijk ook een rol. Hoeveel energie men verbruikt is ook van belang.

Bij acupunctuur wordt behandeld door het aanprikken van bepaalde acupunctuur punten op het lichaam, waardoor invloed uitgeoefend wordt op de doorstroming van Qi in het lichaam.

De hiervoor gebruikte naalden zijn speciaal voor dit doel gemaakt (ze zijn veel dunner dan injectienaalden). Tegenwoordig worden de naalden vaak per stuk steriel verpakt en voor eenmalig gebruik verkocht, wat de kans op besmetting minimaliseert.

De patiŽnt voelt alleen maar een klein prikje; als de naald het eigenlijke punt bereikt voelt hij een klein stroompje lopen.

Meer informatie over acupunctuur vindt u bij de NVA