De Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (de NVA) is een vereniging die tot doel heeft de acupunctuur te stimuleren.

Ze stelt hoge eisen aan haar leden, zowel wat betreft opleiding als nascholing.

Ook aan hoe haar leden werken worden strenge eisen gesteld.

Voor eventuele klachten en wanprestaties kan men zich wenden tot de NVA.

Met name doordat de NVA een goede kwaliteit kan garanderen zijn de zorgverzekeraars er toe overgegaan de behandeling door NVA-leden te gaan vergoeden